Nachádzate sa tu:
 
 

Handlová
Veľká Čausa
Lipník
Malá Čausa
Chrenovec - Brusno
Jalovec

Ráztočno

Ak chcete, aby sme Vás informovali o novinkách na našom portáli napíšte sem Váš e-mail.
Váš email:

Handlova

Stali sme sa mestom:


Prvá písomná zmienka 1376 kedy bola vydaná Henrichovi Chrikeerovi zakladateľská listina na osadu v lokalite Seperdeo. Založili ju nemeckú kolonisti spolu s ďalšími niekoľkými dasiatkami nemeckých osád na strednom Slovensku.


A naše výhody? Získali sme právo organizovať jarmoky:


Mestské práva získala v roku 1839 od cisára Ferdinanda I., pričom získala právo organizovať štyri jarmoky v roku. V roku 1911 boli v Handlovej tieto jarmoky Trojkráľový (január), na Mateja (február), na sv. Urbana (máj), P Márie Karmelitskej (júl), na Michala (september) a na Katarínu - patrónku mesta (november). Urbanský ...... Katarínsky jarmok organizujeme dodnes - termín tohtoročných si pozrite v Kalendári podujatí na inej strane. Katarínsky jarmok nadväzuje na jarmočné práva z roku 1839.


Začali sme ťažit uhlie:


Prvá zmienka o výskyte uhlia v tejto lokalite pochádza z roku 1784. S priemyselnou ťažbou uhlia začala v stôlni Barbora Západouhorská kamennouholná spoločnosť, založená 1. júla 1909. Pre baníkov boli postupne budované byty v banískej kolónii, ktorú podľa projektu arch. Chorváta stavali v rokoch 1909 - 1917, dobudovaná v roku 1930.Poľnohospodársky charakter pôvodného, prevažne nemeckého obyvateľstva, zmenilo v 20. storočí priemyselné využívanie ložísk hnedého uhlia. Dnes je Handlová moderným mestom, s rozvinutým banským, energetickým a strojárskym priemyslom.


Postavili sme železnicu:


Ťažba uhlia podnietila výstavbu železničnej trate z Prievidze.Stavia sa zeležničná trať Prievidza - Handlová. Slávnostne otvorená bola 15. februára 1913. Z tohto obdobia pochádza aj viadukt. Preklenuje dolinu rieky Handlovky, najvyšší bod železničného viaduktu je okolo 20 m. Je dominantou a malebnou bránou vstupu do mesta. Je dostupný zo všetkých strán, zaujímavý tým, že je postavený do oblúka. Lepšiu distribúciu a dostupnosť uhlia pre celé Slovensko zabezpečilo otvorenie železničnej trate z Handlovej do Hornej Štubňe 21. decembra 1931. Aj dnes sa môžete po tejto trati previezť a kochať sa malebnou prírodou, medzi horami.


Mesto Handlová, ležiace v mikroregióne Handlovskej doliny, na strednom Slovensku, zhruba 10 km od geografického stredu Európy. Tiahne sa pozdĺž toku rieky Handlovky. Na severovýchode kotlinu ohraničuje prevažne dolomitová a vápencová južná časť pohoria Žiar. Na východe a juhovýchode ju lemujú Kremnické vrchy, na západe a juhozápade je sopečné pohorie Vtáčnik. Prírodné danosti okolia predurčujú mesto na všestranný rozvoj rekreácie a aktívneho cestovného ruchu. V blízkosti sa nachádza Bojnícky zámok, jeden z najkrajších a najnavštevovanejších v strednej európe, staré banícke mesto Kremnica a horské rekreačné stredisko Remata.


Mesto Handlová vo svoje 632-ročnej existencii má viac ako 500-ročnú históriu viažucu sa na obyvateľstvo takmer výlučne nemeckej národnosti.


V rámci kolonizácie v 14. storočí zaznamenávame príchod nemeckých kolonisktov v časti dnešného stredného Slovenska, do oblasti zvaného Hauerland (Häuer - rubač v bani, Land - krajina). Založili tu niekoľko desiatok nemeckých osád, vývojom z nich hospodársky najvýznamnejšími sa stali dnešné mestá Kremnica a Handlová.


Komplexnejšiu predstavu o hospodárskej základni máme z dokumentov pochádzajúcich z obdobia 17. storočia. Potvrdzujú, že Handlová bola pôvodne poľnohospodárskou obcou.


Súčasné obdobie kladie na Handlovú a jej obyvateľov vysoké požiadavky na zabezpečovanie uspokojovania potrieb pre pokojný a hodnotný život v meste. Pred Handlovčanmi je ešte veľa náročných úloh, ako ďalej zveľadiť svoje mesto. Už veľakrát v jeho histórii však dokázali, že na to majú dostatok schopností a tvorivých síl.


Mesto Handlová má prioritný záujem aktívne sa zapájať do rozvoja podnikateľského prostredia mikroregiónu, čím by sa následne riešili ekonomické problémy regiónu. Jednou z možností rozvoja podnikateľských aktivít je pripravené územie, lokalizované v juhozápadnej časti Handlová, ktoré je momentálne 8 ha pripravených pre priemyselnú zástavbu s možnosťou ďalšieho rozširovania. Výhodou územia je skutočnosť, že pozemky v tomto území sú vo vlastníctve mesta Handlová.


V rámci územného plánu mesta sú určené k priemyselnej zástavbe, čím sa výrazne skracuje projektová a predrealizačná príprava stavby. Na tomto území sa uvažuje s realizáciou takých technológií, ktoré nebudú nadmerne zaťažovať životné prostredie.


Mesto Handlová sa vďaka svojej aktraktívnej polohe stáva zaujímavým miestom pre bývanie, oddych a rekreáciu. Širokú paletu možností letnej a zimnej turistiky poskytuje blízka rekreačná oblasť Remata s letným kúpaliskom a lyžiarskym areálom. Sopečné pohorie Vtáčnik so svojimi vrcholi Biely kameň, Veľký Grič a Malý Grič je ideálnym miestom pre priaznivcov pešej turistiky i vyznávačov alpinizmu. Svoje služby návštevníkom poskytujú aj krytá plaváreň, fitness centrá a športové ihriská v meste.


V blízkosti Handlovej leží mesto Bojnice s romantickým zámkom, liečivými kúpeľmi a veľkou zoologickou záhradou. Samotná Handlová je známa vytváraním netradičných rekordov, ktoré sa uchádzajú o zápis do Guinnesovej knihy rekordov. Vďaka svojej jedinečnej parkovej výzdobe právom nesie titul ,,Mesto kvetov".

URL:

Autor:

Handlová

image/jpeg 36.152kB

Hutira Slovakia, s.r.o.

image/jpeg 75.471kB
športovo - relaxačné centrum

Hutira Slovakia, s.r.o.

image/jpeg 57.098kB

Hutira Slovakia, s.r.o.

image/jpeg 69.214kB
multifunkčný športový areál

Kaplnka Jána Nepomuckého

image/jpeg 69.556kB
(centrum mesta)

Kostol Dobrého pastiera

image/jpeg 73.567kB
(horný koniec)

Kostol sv. Kataríny

image/jpeg 69.521kB

Pohľad na Handlovú

image/jpeg 44.84kB

Sekvoja pri fare v Novej Lehote

image/jpeg 55.171kBkrok späť

Anketa

Našli ste na našej webstránke všetky potrebné informácie týkajúce sa nášho regiónu?
7508
áno
5516
nie
6521
neviem
5634
som tu prvýkrát
5469
zatiaľ som žiadne nehľadal

Download

Dotazníky
DOTAZNÍK - CYKLISTIKA.docx
Kino Baník Handlová
kino_banik_jul_18_31_2019.docx
Jedálne lístky
Jedalny listok 2019-08-12.pdf
Mikroregión Handlovskej doliny
Mikroregion sa predstavuje.....docx
Mesto Handlová sa predstavuje.....docx
Nová Lehota
Nová Lehota.jpg
Poloha Novej Lehoty.docx
Pozoruhodnosti.docx
Z historie obce Nová Lehota.docx
Handlovská zelená dolina
ZELENE_SUTAZE_2017_propozicie.pdf
Kalendár zvozu triedeného odpadu 2016
Kalendár zvozu - Handlová + mestské časti.pdf
Kalendár zvozu - obce Handlovskej doliny.pdf
Zber veľkokapacitného odpadu.docx
Tlačové správy mesta Handlová
TS_HANDLOVA_JESENNE_UPRATOVANIE_12102017.pdf
Zmluvy 2018
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním.pdf
Zmluva o poskytnutí NFP - text (3).pdf
Rozpočet - text (1).pdf
Fin. opravy - text (1).pdf
Predmet podpory - text (6).pdf
VZP - text (2).pdf
Dodatok č.1 - text (6).pdf
Predmet podpory - text (8).pdf
zmluva_ Elkoplast na zverejnenie 2.pdf
dodatok zmluvy Elkoplast č. 1.pdf
Dodatok zmluvy ELKOPLAST c.2.pdf
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Plagát 2 Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním..docx
predchadzanie vzniku odpadu kompostovanim..docx
Mestské a obecné podujatia
TS Handlová_100 ROKOV BZS.docx
pochod_vdaky_2018.pdf
Slovenské banské múzeum v Handlovej
Otvaracie hodiny.pdf
Slovenské banské múzeum - Cesta uhlia.pdf
Relax v regióne Hornej Nitry
Handlová, Prievidza, Bojnice a okolie.pdf
Hutira Relax Centrum.JPG
Veľký Grič.pdf
Tri studničky.pdf
Trasa Konštantín.pdf
Náučným lesným chodníčkom na ráztočianske lazy.pdf
Náučný banský chodník.pdf
Relax na Hornej Nitre.docx
Sebedražie pri Prievidzi.pdf
Náučný chodník Remata-Ráztočno.pdf
Erholung in der Region Horná Nitra
Erholung in Handlová und in der Umgebung.pdf
Handlová,Prievidza, Bojnice und die Umgebung.pdf
Handlovské noviny
Február 2016.pdf
Marec 2016.pdf
April 2016.pdf
Máj 2016.pdf
jun_2016.web.pdf
august_2016.pdf
Sprievodca Handlovskou dolinou
Handlovská dolina a okolie (2014).pdf
Bicyklom cez hory.pdf
Celoročné kúpanie.pdf
Dôležité kontakty.pdf
S batohom cez hory.pdf
Leták obce 2015.pdf
TAXI SLUŽBY HANDLOVÁ.pdf
Handlová Infoleták 2017.pdf
Ubytovacie a stravovacie zariadenia v regióne
Ubytovacie zariadenia 2016.docx
Stravovacie zariadenia 2016.pdf
Novinky z Chrenovca-Brusna
č.1-2015.pdf
CP vlaky
PD - Horná Štubňa.pdf
Cestovný poriadok MHD
307201.pdf
307202.pdf
CP Prímestské linky
Handlová - PD - Nováky - PE.pdf
Handlová - PD - Sebedražie - Cígeľ.pdf
Handlová - Ráztočno - Morovno.pdf
Odchody autobusov od hotela Baník.pdf
linka.jpg
Vynikajúci pedagóg
Navrh_na_ocenenie_Vynikajuci_pedagog_2019 (2).docx
Statut_Vynikajuci_pedagog_v zneni_Dodatku_c1_c2_c3_30012019.pdf
Vynikajuci_pedagog_2019_vyzva (1).pdf
Kam do sveta...? :-)
Putovanie vidiekom EÚ
Vidiecka oblať La Reunión - Francúzsko.pdf
Vidiecka oblasť MAS Liebána - Španielsko.pdf
Zmluvy 2017
Príloha c.3_ Zmluva c. Z201732086_Z.pdf
Dokumenty
program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-mesta-handlova-2006-2013.pdf
PHSR_HD aktualizovany.pdf
Audit uzemia Mikroregion ZOHD 2006.pdf
Koncepcia_CR.pdf
vyhodnotenie.pdf
MR_Handl.dolina.pdf
výberové konanie.docx
 

Diskusné fórum

 
   
 

© Copyright TIK Handlova 2007.

www.handlova.info je členom medzinárodnej reklamnej skupiny Yacoo.